Absorbția ridicată a substanțelor active cu molecule de Ciclodextrine!

Absorbția ridicată a substanțelor active cu molecule de Ciclodextrine!

GRAD DE ABSORBȚIE DE 10-20 de ori MAI MARE

     Ciclodextrinele sunt sintetizate în urma tratamentului enzimatic al amidonului. Adesea este utilizată enzima ciclodextrin-glicoziltransferaza (CGT) împreună cu enzima α-amilaza.

     În prima etapă are loc lichefierea amidonului prin tratament termic sau enzimatic (cu α-amilaza), iar apoi CGT este adăugată în mediul de reacție pentru a realiza conversia enzimatică. Se obține un amestec de ciclodextrine, în principal din cele trei tipuri de molecule, în rapoarte care depind strict de natura enzimei care a fost utilizată. Purificarea celor trei ciclodextrine se bazează pe diferența de solubilitate în apă pe care acestea o prezintă.

     Ciclodextrinele prezintă avantajul de a avea un interior predominant hidrofob și un exterior hidrofil, ceea ce permite formarea de complecși prin interacția cu compuși hidrofobi. Alfa-, beta- și gama-ciclodextrinele sunt recunoscute ca fiind sigure de către FDA.  Ciclodextrinele au fost utilizate pentru transportul unei mari varietăți de medicamente, incluzând hidrocortizonul, prostaglandine, nitroglicerina, itraconazolul și cloramfenicolul. Mai mult, ciclodextrinele conferă solubilitate și stabilitate acestor substanțe medicamentoase.

     Utilizarea acestor compuşi ca şi aditivi alimentari sau în diverse procedee de prelucrare a alimentelor este considerată sigură pentru organismul uman.  

     S-a dovedit că α-ciclodextrina prezintă efecte prebiotice. Astfel, la nivelul intestinelor, aceasta stimulează creşterea activităţii bacteriilor benefice şi împiedică dezvoltarea bacteriilor patogene. Stabilitatea termică a α-ciclodextrinei a permis utilizarea acesteia în diverse produse de patiserie. În plus, s-a observat o păstrare a prospeţimii produselor pentru o perioadă  mai lungă de timp deoarece α-ciclodextrina nu absoarbe apa din atmosferă (are un caracter higroscopic redus).

     Capacitatea ciclodextrinelor β şi γ de a încapsula diverse molecule organice, anorganice şi biologice în cavitatea hidrofobă, a permis utilizarea acestora pentru a reduce sau chiar elimina compuşii dăunători sănătăţii sau care determină gusturile neplăcute.

Utilizarea ciclodextrinelor în domeniul farmaceutic

     Utililizarea compuşilor din clasa ciclodextrinelor în domeniul farmaceutic se datorează, de cele mai multe ori, abilităţii acestora de a forma complecşi de incluziune cu diverse substanţe active (substanţa responsabilă de răspunsul terapeutic).  

     Hidroxipropil- β-ciclodextrina şi metil- β-ciclodextrina sunt derivaţi ciclodextrinici ce se remarcă prin solubilitatea ridicată în soluţie apoasă. Capacitatea de a forma complecşi stabili cu substanţe precum acetazolamida, diclofenac, pilocarpina şi dexametazona a permis utilizarea celor doi derivaţi ai β-ciclodextrinei în prepararea soluţiilor oftalmologice ce se bazează pe substanţele active menţionate. Astfel s-a îmbunătăţit biodisponibilitatea substanţei active şi au  fost reduse semnificativ efectele adverse, cum ar fi iritaţii ale globului ocular.

     Încapsularea substanţei active în cavitatea receptorilor ciclodextrinici modifică proprietăţile fizico-chimice ale acesteia (solubilitate, reactivitate), dar sunt păstrate proprietăţile terapeutice. 

surse:

     Datorită caracteristicilor prezentate mai sus au ales cercetătorii VitaCrystal de a utiliza molecule de beta-ciclodextrine în compoziția produselor recent apărute. Astfel produsele recent apărute:

– datorită ciclodextrinelor au o absorbție de 10-20 ori mai mare a substanțelor active față de produsele tradiționale.