Antioxidantul

Antioxidantul

In procesele producerii energiei în corpul omenesc, în majoriatea cazurilor, primul loc îl ocupă procesele oxidative, în timpul cărora apar substanţe toxice, se formează aşa zişii radicali liberi. Apariţia acestora poate fi influenţată şi de modul de viaţă, de condiţiile de mediu. Asemenea factori pot […]